Skip to content

Blog

De tweede golf is een feit

Voor het PO en VO is weer een nieuwe fase aangebroken in de Corona crisis. Nadat leerlingen en leerkrachten/docenten eerst allemaal naar huis moesten, vervolgens in het PO klassen een deel van de week naar scholen kwamen en uiteindelijk de scholen zowel in het PO als het VO weer volledig open gingen, zien we nu een tweetal ontwikkelingen als gevolg van de opleving van het virus: ten eerste ontstaat er
Lees verder

Beleid nodig met betrekking tot thuiswerken

Net voor de zomervakantie hadden veel medewerkers goede hoop dat na de zomervakantie het “oude normaal” wel weer terug zou keren. Dat iedereen in ieder geval weer meer naar school/kantoor zou kunnen gaan en het gebruik van toepassingen als Zoom, Teams en Google Meet tot normale proporties terug gebracht zou kunnen worden. Voor leerkrachten en docenten in het PO en VO geldt dat zij inderdaad weer voor de klas kunnen
Lees verder

Wat neemt het PO mee van de Corona-crisis?

De PO-scholen hadden afgelopen week alle leerlingen weer “in huis”. Dat wil zeggen, diegenen waarvan de ouders het goed vinden dat hun kind weer naar school gaat. Betekent dit dat alles over twee weken weer terug is bij het oude? Of zijn er zaken die we vanuit de crisis meenemen naar de toekomst?   Tijd om te evalueren Nadat de scholen bij het uitbreken van de crisis overspoeld werden met
Lees verder

Een arbeidzaam leven zal voortaan bestaan uit werken, leren en doceren

Het beroepsonderwijs  en de arbeidsmarkt zijn door de vergrijzing en de technologisering van de samenleving in transitie. Nieuwe onderwijsomgevingen met flexibele trajecten voor scholing, omscholing en bijscholing moeten zorgen dat zijinstroom en doorstroom makkelijker worden. Arbeidspotentieel met een taalachterstand moet via virtual en augmented reality skills kunnen aanleren. Een grote en acute reallocatie binnen en tussen sectoren vraagt om wendbaarheid. Verschillende banen in verschillende sectoren zullen eerder regel dan uitzondering
Lees verder

De impact van Corona op de arbeidsmarkt

Door de komst van het coronavirus tekenen er zich belangrijke veranderingen af op de arbeidsmarkt én zijinstroominitiatieven. Van alle grote en kleine bedrijven, mkb’ers, start- ups, scale-ups, zzp’ers, kennisinstellingen, onderzoekers, koplopers en vele anderen die samen de topsectoren vormen, wordt nu het uiterste gevraagd. Gedurende het inventariserend onderzoek zijinstroom dat wij momenteel voor Instituut Gak uitvoeren kregen wij al vlot signalen dat de noodzakelijke maatregelen om het coronavirus zoveel als
Lees verder

“Als onderwijs de maaltijd is, dan is de klas de pan waarin je die bereidt”

Bovenstaande titel is een zin uit het artikel “Er gaat niets boven het klaslokaal” in de Volkskrant van afgelopen vrijdag. Leerkrachten geven hierin aan tijdens het videobellen veel minder gevoel te krijgen bij hoe het met hun leerlingen gaat dan wanneer de leerlingen in de klas zitten. Zien het onderwijs als een groepsproces en missen het gesprek. Wat er niet is omdat leerlingen steevast hun scherm op zwart zetten en
Lees verder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via onderstaand formulier.