Skip to content

Blog

Wat neemt het PO mee van de Corona-crisis?

De PO-scholen hadden afgelopen week alle leerlingen weer “in huis”. Dat wil zeggen, diegenen waarvan de ouders het goed vinden dat hun kind weer naar school gaat. Betekent dit dat alles over twee weken weer terug is bij het oude? Of zijn er zaken die we vanuit de crisis meenemen naar de toekomst?   Tijd om te evalueren Nadat de scholen bij het uitbreken van de crisis overspoeld werden met
Lees verder

Een arbeidzaam leven zal voortaan bestaan uit werken, leren en doceren

Het beroepsonderwijs  en de arbeidsmarkt zijn door de vergrijzing en de technologisering van de samenleving in transitie. Nieuwe onderwijsomgevingen met flexibele trajecten voor scholing, omscholing en bijscholing moeten zorgen dat zijinstroom en doorstroom makkelijker worden. Arbeidspotentieel met een taalachterstand moet via virtual en augmented reality skills kunnen aanleren. Een grote en acute reallocatie binnen en tussen sectoren vraagt om wendbaarheid. Verschillende banen in verschillende sectoren zullen eerder regel dan uitzondering
Lees verder

De impact van Corona op de arbeidsmarkt

Door de komst van het coronavirus tekenen er zich belangrijke veranderingen af op de arbeidsmarkt én zijinstroominitiatieven. Van alle grote en kleine bedrijven, mkb’ers, start- ups, scale-ups, zzp’ers, kennisinstellingen, onderzoekers, koplopers en vele anderen die samen de topsectoren vormen, wordt nu het uiterste gevraagd. Gedurende het inventariserend onderzoek zijinstroom dat wij momenteel voor Instituut Gak uitvoeren kregen wij al vlot signalen dat de noodzakelijke maatregelen om het coronavirus zoveel als
Lees verder

“Als onderwijs de maaltijd is, dan is de klas de pan waarin je die bereidt”

Bovenstaande titel is een zin uit het artikel “Er gaat niets boven het klaslokaal” in de Volkskrant van afgelopen vrijdag. Leerkrachten geven hierin aan tijdens het videobellen veel minder gevoel te krijgen bij hoe het met hun leerlingen gaat dan wanneer de leerlingen in de klas zitten. Zien het onderwijs als een groepsproces en missen het gesprek. Wat er niet is omdat leerlingen steevast hun scherm op zwart zetten en
Lees verder

Aan creativiteit geen gebrek

Een klacht die ik de afgelopen jaren veel heb gehoord in het onderwijs is dat leerkrachten te weinig verantwoordelijkheid hebben waardoor er o.a. te weinig een beroep wordt gedaan op hun creativiteit. Iets wat zij in principe wel geacht worden ruimschoots in huis te hebben. Welnu, de afgelopen weken hebben zij allemaal hun hart kunnen ophalen. En wat is er een creativiteit vrij gekomen! Fase 1 Eerst was er de
Lees verder

Hoe nu verder?

In het onderwijs wordt altíjd hard gewerkt. Maar afgelopen week was het de overtreffende trap. Nadat afgelopen zondag bekend werd dat de scholen op slot gingen moest iedereen vol aan de bak om het Leren en werken op afstand vorm te geven. En dat is gebeurd. Wat een energie kwam er vrij en wat een creativiteit! Leren op afstand is vormgegevenScholen hebben het Leren op afstand allemaal op hun eigen
Lees verder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via onderstaand formulier.