Skip to content

Blog

Meer grip op je school/organisatie met FORA

De overheid had al een referentie architectuur in de vorm van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), het hoger onderwijs in de vorm van de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA), het MBO in de vorm van Triple A en sinds kort is er dan ook een referentie-architectuur voor het funderend onderwijs: FORA. De FORA als referentie architectuur kan door PO en VO instellingen worden gebruikt als hulpmiddel bij het opstellen
Lees verder

De reactie van het Vlaamse onderwijs op Covid 19: Digisprong

Tijdens de Coronacrisis is de Vlaamse overheid erachter gekomen dat de scholen in Vlaanderen achter lopen op het gebied van digitalisering. Waardoor veel scholen moeite hadden dan wel niet in staat waren het afstandsonderwijs op adequate wijze vorm te geven. In plaats van bij de pakken neer te zitten heeft men de mouwen opgestroopt en 375 miljoen euro vrij gemaakt om een inhaalslag te maken middels het programma Digisprong ,
Lees verder

How to spend 8,5 billion?

Het Kabinet heeft besloten voor de komende 2 jaar 8,5 miljard beschikbaar te stellen om de achterstanden die leerlingen hebben opgelopen in te halen. Met 8,5 miljard structureel had iedereen wel raad geweten. Maar om 8,5 miljard incidenteel uit te geven op een verantwoorde manier vinden velen in het onderwijs een hele uitdaging, zo krijg ik terug. Daarom wordt er ook een OMT voor het onderwijs ingesteld. Maar gaat dit
Lees verder

Microsoft vs Google vs Apple in het PO en het VO: de cijfers

Kennisnet heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de omgevingen van Microsoft, Google en Apple in zowel het PO als het VO. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar apparatuur en samenwerkomgevingen. Het laatste heeft Apple natuurlijk niet. Dus heeft men in dat kader gekeken naar het gebruik van Jamf, wat een beheeromgeving voor devices is. Het beeld dat wordt geschetst door Kennisnet komt redelijk overeen met het beeld wat ik
Lees verder

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven tijdens online lessen?

Het ziet er naar uit dat het VO, MBO etc in ieder geval de komende drie weken nog gesloten blijven. Voor het PO is het nog niet duidelijk. Het afstandsonderwijs gaat dus nog wel even door. Ondanks alle inspanningen van leerkrachten en docenten hebben leerlingen in de eerste golf achterstanden opgelopen, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Het is dus belangrijk om met elkaar te kijken hoe de schade zoveel mogelijk
Lees verder

Videobellen wordt in 2021 slimmer!

Het videobellen heeft afgelopen jaar als gevolg van het uitbreken van het Coronavirus een enorme vlucht genomen. Niet alleen in gebruikersaantallen maar ook in geboden functionaliteiten. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het toepassen van Artificial Intelligence (hierna af te korten tot AI).   Rat race is volop gaande Microsoft, Google, Cisco en ZOOM: de grootste spelers op dit moment die met een rat-race bezig zijn op het gebied van videobellen.
Lees verder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via onderstaand formulier.