Skip to content

Opdrachten

Artificiële intelligentie en de ethiek van IT

Als artificiële intelligentie de hoge verwachtingen waarmaakt, ontstaat een ontwikkelingsgolf waarbij de industriële revolutie een schuimkopje lijkt. En wie goed kijkt, ziet die tsunami

Sociale gelijkheid begint met gelijk onderwijs

De overheid en de samenleving verwachten van het onderwijs een aanpak tegen de toenemende sociale ongelijkheid. Zijn wij verantwoordelijk voor dit probleem en kunnen

Hoog tijd voor een nieuwe definitie van ‘de leraar’

Er is een lerarentekort en dat tekort zal blijven groeien: dat is bekend. En vergrijzing is niet de enige demografische beweging die het onderwijs

Ontwikkeling draait om de vraag: what matters?

We zien, horen en lezen steeds meer over strategisch talentmanagement. Van functiebeschrijvingen en competentieprofielen, stappen we over op talent- en waardeontwikkeling. Waar komt deze

Een arbeidzaam leven zal voortaan bestaan uit werken, leren en doceren

Het tekort aan goed opgeleide mensen blijft een probleem van bedrijven en instellingen. De uitstroom van vakmensen overtreft de instroom van jonge afgestudeerde mbo’ers

Meer ruimte en motivatie door gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren. Volgens velen het onderwijs van de toekomst. Leerlingen krijgen regie over hun persoonlijke leerroute. Individuele mogelijkheden en leerdoelen zijn het uitgangspunt. Hoe

Kansen pakken in de triple helix

De arbeidsmarkt in Nederland is de laatste jaren continu in beweging. De werkgelegenheidis sterk aangetrokken, maar door de technologische ontwikkelingen worden nieuwe eisen gesteld

Modern beroepsonderwijs doe je samen

Werk en werksituaties veranderen. Beroepen verdwijnen. Nieuwe beroepen ontstaan. De baan voor het leven bestaat niet meer. Vandaag heb je een baan die bij

Het gaat om het leren van kinderen

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT) heeft haar ambities vastgesteld. De onderwijsinstellingen van de stichting gaan meer samenwerken en van elkaar leren, met

Werken aan onderwijs met overtuiging

Niet de techniek maar het onderwijs moest centraal komen om op koers te komen met ict. Ons Middelbaar Onderwijs heeft eindelijk de trein aan