Skip to content

Opdrachten

Hybride leeromgevingen geven de toekomst vorm

Samen leren, werken en innoveren: dat is de kern van een hybride leeromgeving (HLO). Waar moet je rekening mee houden bij de inrichting en

Ieder kind is uniek en moet zijn eigen leerproces kunnen volgen

Om de talenten van kinderen te ontwikkelen moet het onderwijs de regie op ict op orde hebben. Zo ook bij de Unicoz onderwijsgroep, de

Onderwijs en toekomst moeten hand in hand gaan

Onderwijs helpt jongeren om zich persoonlijk, sociaal en maatschappelijk te ontwikkelen. Bij Jan Bogerd is dit prima gelukt. Jan begon zijn carrière als hulpverlener

Wendbaar en weerbaar van werk naar werk

De Nederlandse arbeidsmarkt schut op zijn grondvesten. Er zijn legio initiatieven om mensen van werk naar werk te geleiden. Maar er wordt nog teveel

Artificiële intelligentie en de ethiek van IT

Als artificiële intelligentie de hoge verwachtingen waarmaakt, ontstaat een ontwikkelingsgolf waarbij de industriële revolutie een schuimkopje lijkt. En wie goed kijkt, ziet die tsunami

Sociale gelijkheid begint met gelijk onderwijs

De overheid en de samenleving verwachten van het onderwijs een aanpak tegen de toenemende sociale ongelijkheid. Zijn wij verantwoordelijk voor dit probleem en kunnen

Hoog tijd voor een nieuwe definitie van ‘de leraar’

Er is een lerarentekort en dat tekort zal blijven groeien: dat is bekend. En vergrijzing is niet de enige demografische beweging die het onderwijs

Ontwikkeling draait om de vraag: what matters?

We zien, horen en lezen steeds meer over strategisch talentmanagement. Van functiebeschrijvingen en competentieprofielen, stappen we over op talent- en waardeontwikkeling. Waar komt deze

Een arbeidzaam leven zal voortaan bestaan uit werken, leren en doceren

Het tekort aan goed opgeleide mensen blijft een probleem van bedrijven en instellingen. De uitstroom van vakmensen overtreft de instroom van jonge afgestudeerde mbo’ers

Meer ruimte en motivatie door gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren. Volgens velen het onderwijs van de toekomst. Leerlingen krijgen regie over hun persoonlijke leerroute. Individuele mogelijkheden en leerdoelen zijn het uitgangspunt. Hoe