Skip to content

Opdrachten

Modern beroepsonderwijs doe je samen

Werk en werksituaties veranderen. Beroepen verdwijnen. Nieuwe beroepen ontstaan. De baan voor het leven bestaat niet meer. Vandaag heb je een baan die bij

Het gaat om het leren van kinderen

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT) heeft haar ambities vastgesteld. De onderwijsinstellingen van de stichting gaan meer samenwerken en van elkaar leren, met

Werken aan onderwijs met overtuiging

Niet de techniek maar het onderwijs moest centraal komen om op koers te komen met ict. Ons Middelbaar Onderwijs heeft eindelijk de trein aan

Gemeenschappelijk belang zet ons in vlam

‘Wij beschouwen de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Tijd en energie is nodig om het potentieel van de mens

Goed is niet goed genoeg

De Koninklijke Auris Groep helpt mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal. Van peuters die net hebben leren praten tot volwassenen met

Samen op reis, leren met ict

Het Gerrit Komrij College gaat voor blended learning. Het doel is helder. De weg er naar toe ongewis. Zeker is dat het een reis

Scholengroep Bergen op Zoom

De banen van de toekomst vragen van medewerkers  steeds meer kennis en vaardigheden van digitalisering. Scholen proberen leerlingen goed voor te bereiden op de

Lentiz Onderwijsgroep

Lentiz onderwijsgroep verzorgt in de regio Westland- Schiedam met 11 scholen voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). MIDTERM REVIEW ONDERWIJS EN

Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant

West-Brabant kent forse uitdagingen in de beroepsbevolking. Bedrijven en maatschappelijke organisaties schreeuwen om goed personeel; de instroom in het beroepsonderwijs loopt terug én de

Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is het bevoegd gezag van 34 scholen en scholengroepen (van gymnasium tot en met praktijkonderwijs) voor voortgezet onderwijs