Skip to content

Management

Rijnconsult zet al meer dan vijfentwintig jaar interim management in om organisatorische en bestuurlijke vraagstukken op te lossen. De vraag naar tijdelijk management in het onderwijs groeit de laatste tijd enorm. Zoekt u tijdelijk managementkracht op directieniveau of afdeling- of teamniveau? Onze interim managers hebben ruime ervaring in deze posities in het onderwijs en helpen u graag uw acute problemen op te lossen. Ook op het gebied van ict en informatiemanagement kunnen we u van dienst zijn. Onze informatiemanagers zijn echte bruggenbouwers en hebben hun sporen ruim verdiend in deze rol. 

Advies

Als Rijnconsult hebben wij ruim veertig jaar ervaring op het gebied van organisatieadvies. Opdrachtgevers waarderen onze gedrevenheid en menselijke benadering. Daardoor bouwen we vaak zeer langdurige klantrelaties op en krijgen we een 8,4 als gemiddelde klantwaardering. Dat is de verdienste van onze adviseurs, die in staat zijn om heel pragmatisch complexe situaties begrijpelijk te maken. Zij staan ook voor ú klaar om samen op zoek te gaan naar uw oorspronkelijke doelen. Om deze vervolgens gezamenlijk met u te realiseren.

projectleiding

Voor echte implementatiekracht zijn wij eveneens een goede partner. Onze programma- en projectmanagers weten complexe vraagstukken te vertalen naar heldere implementatietrajecten, kunnen daar de regie op voeren en sturen op resultaat. We zijn sterk in communicatie in alle lagen van een organisatie, inhoudelijk en betrokken met oog voor detail, werken graag samen, zijn aanwezig en beschikbaar en kunnen versnellen waar nodig. Als veranderkundig adviesbureau hebben we de juiste verandercompetenties in huis om uw medewerkers mee te nemen in de transitie waar u voor staat.

Innovatie

Technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op het onderwijs. Met name de ontwikkelingen die wat verder van de dagelijkse praktijk afstaan. Tegelijk zien we veel instellingen nog worstelen om de basis, het ict-fundament, op orde te krijgen. Innovatie begint bij de basis. Elke leerkracht moet de basisvaardigheden bezitten om pedagogisch verantwoord te werken in een digitale wereld. Wilt u innoveren vanuit uw onderwijsvisie en schoolstrategie? Wij kunnen u helpen. Onze experts zijn ervan overtuigd dat er meer opbrengsten in de toepassing van technologie en ict in het onderwijs te behalen vallen. Opbrengsten die direct bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

professionalisering

Deze snel veranderende tijden vragen een grotere mate van wendbaarheid, creativiteit en daadkracht van management en medewerkers. Dat vraagt van leiders dat zij de beschikbare expertise steeds weer mobiliseren en synergie in de organisatie nastreven. Deze ‘return on intelligence’ uit zich in bevlogenheid, vertrouwen, creatieve en effectieve oplossingen, efficiency en bovenal meer tevreden klanten en stakeholders. Wij zijn er trots op dat we elke dag weer mogen aanschuiven aan de bestuurstafel of in de boardroom om mee te denken over de vraagstukken waar leiders vandaag en in de toekomst voor staan. Een leven lang leren op directie- en managementniveau.

Digitale geletterdheid

In deze snel veranderende wereld is het niet meer de vraag of digitale geletterdheid noodzakelijk is. De uitdaging is er met zijn allen vanuit een visie vorm aan te geven, deze visie naar een concreet programma te vertalen en het programma vervolgens met je team uit te voeren. We hebben een programma voor digitale geletterdheid ontwikkeld voor leerkrachten, ouders en leerlingen voor het PO, VO en MBO. Het programma is modulair opgebouwd. Heb je de basis op orde en zijn alle leerkrachten digitaal geletterd, dan is zaak leerkrachten te helpen de vertaling naar de leersituatie te maken. Wij helpen graag dit proces te organiseren en te faciliteren met een professionaliseringsbeleid.