Nieuws

Wij volgen voor u het onderwijsnieuws op de voet en bieden u de belangrijkste ontwikkelingen aan in onze tweewekelijkse “Onderwijs NXT”. Aanmelden voor deze gratis onderwijs update kan met onderstaande knop:

Zet teamleiders (nog) meer in hun kracht!

In het beroepsonderwijs is sprake van een fundamentele verandering van inrichting en sturing. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van sturing, waarbij de afstand

Ontwikkelteams presenteren voorstellen nieuw curriculum

Na meer dan een jaar werk leveren teams van leraren en schoolleiders vandaag hun voorstellen op voor het nieuwe curriculum in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Werknemers lopen niet warm voor bijscholing

Cursussen, workshops en opleidingen: werknemers in Nederland lopen er maar niet warm voor. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een nieuw rapport met de titel ‘Grenzen aan een leven lang leren’.

Roompot-oprichter stapt in onderwijs

Henk van Koeveringe, vermogend geworden met de verkoop van Roompot Vakanties, steekt €4 mln in de oprichting van een particuliere vmbo-opleiding. Het wordt een zogeheten flexibele leerweg, waarbij persoonlijke aandacht voor de leerling leidt tot een ‘maatwerkdiploma’.

Regionaal Investeringsfonds mbo succesvol

Om verdere samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo te stimuleren, investeert de minister van onderwijs Ingrid Van Engelshoven 100 miljoen euro in de periode van 2019 tot 2022 in het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF). Onderwijsinstellingen kunnen daardoor mbo-studenten nog beter voorbereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt.

Leerlingen achterstandswijken massaal op achterstand 

In Nederland hebben leerlingen op scholen in achterstandswijken het beduidend moeilijker dan leerlingen die onderwijs genieten in reguliere wijken. Leerkrachten signaleren dat 93% van de kinderen in deze wijken problemen op school heeft, terwijl dit in reguliere wijken 59% is.

YouTube rots in branding eindexamenkandidaten

Na wekenlang blokken moeten 217.285 examenkandidaten vanaf morgen laten zien wat ze waard zijn. Op de eerste examendag staan onder meer biologie, Nederlands en scheikunde op het programma.

425 miljoen voor aanpak laaggeletterdheid

Het kabinet trekt in de periode 2020-2024 een bedrag van 425 miljoen euro uit om laaggeletterdheid aan te pakken. Het bedrag is ruim 35 miljoen hoger dan in de periode 2015-2019 en wordt onder andere ingezet om digitale vaardigheden te verbeteren en om kinderen en jongeren met een taalachterstand sneller te helpen.

Scholen goed op weg met informatiebeveiliging

In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) ingegaan. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn al enige tijd bezig om aan deze nieuwe privacywetgeving te voldoen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via onderstaand formulier.