Skip to content

Nieuws

Is het een goed moment om het onderwijs te herijken?

Misschien is dit een goed moment om eens stil te staan bij de vraag hoe ons onderwijs verder moet. Moeten we diploma’s nog langer

Vergrijzing brengt zorg in de problemen

De Tweede Kamer moet de aanpak van de vergrijzing bovenaan de opdrachten zetten voor een nieuw kabinet. Want dit gaat jong tot oud raken,

Studenten geven steden maatschappelijke en economische boost

De toename van het aantal studenten in Nederland vraagt om meer huisvesting voor deze groep. Bij de bouw of ontwikkeling van nieuwe studentenhuisvesting zijn

Onderwijsraad wil brede driejarige brugklas

Alle middelbare scholen moeten een ‘brede’ driejarige brugklas invoeren. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan het kabinet. Het huidige onderwijssysteem ‘faalt’ en

Ervaringen in het PO met onderwijs op afstand 

Tijdens de periode van onderwijs op afstand is de samenwerking tussen leraren, leerlingen en ouders in het primaire onderwijs veranderd. Een goed samenspel tussen

Corona vergroot disbalans Nederlandse arbeidsmarkt

Sinds de corona-crisis ligt de focus bij vrijwel alle bedrijven sterk op transformeren. Er ontstaan ongekende business strategieën, nieuwe verdienmodellen en onbekende doelgroepen worden aangeboord.

Grijp kans onderwijs structureel te verbeteren

De door de coronapandemie opgelopen achterstanden bij leerlingen en studenten moeten worden aangegrepen om het onderwijs structureel te verbeteren. Daar roept de Inspectie van

Actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs’

De sectororganisaties in het onderwijs hebben het actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs: een aantrekkelijk perspectief’ opgesteld. Om goed onderwijspersoneel aan te trekken en

Met automatisering rekent Rijk zich onterecht rijk

“Het is naïef om te denken dat het oplopen van de werkdruk van docenten een halt kan worden toegeroepen met automatisering van docenttaken”, beargumenteren

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via onderstaand formulier.