Skip to content

Nieuws

Hoe maakt het MKB werk van leven van ontwikkelen?

Mensgerichte zijinstroom en een Leven Lang Ontwikkelen vraagt veel van organisaties en hun HRM-afdeling. In het werkprogramma Zijinstroom en Arbeidsmarkt (www.zijinstroom.nl) constateren wij dat

Learning community Universiteit Twente wint onderwijspremie

De Master-insert ‘Shaping Responsible Futures’ van de Universiteit Twente heeft de Nederlandse Hogeronderwijspremie gewonnen. Aan de prijs is een geldbedrag van 1,2 miljoen euro

Algoritmes voor werving en selectie zijn niet altijd inclusief

Het gebruik van software om personeel te vinden en screenen zit in de lift. Dat klinkt mooi, maar er is ook een keerzijde, zegt

Radicalisering en polarisatie van jongeren en het onderwijs

Het Verwey-Jonker Instituut heeft een studie gedaan naar het ontstaan van radicalisering in de vroege adolescentie en de rol van het onderwijs hierbij. Door

Leidraad voor ontwikkeling lerende organisaties

De leidraad Werken aan onderwijsverbetering van het NRO ondersteunt scholen in het primair onderwijs om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen. De leidraad is

Ontwikkeling basisscholieren nog steeds deels vertraagd

Leerlingen op de basisscholen lopen in sommige vakken nog steeds flink achter als gevolg van de coronacrisis. Bij spelling en rekenen-wiskunde hebben kinderen in

Krimp zou een andere kijk op zijinstroom moeten opleveren

De jarenlang voorspelde krimp van het hbo is in sommige regio’s pijnlijk voelbaar. Vanwege een te geringe instroom zien instellingen zich genoopt opleidingen te

Filiaalmanager zet in op ‘open hiring’

“Welkom, je bent aangenomen.” Zodra filiaalmanager Dirck Slabbekoorn of één van zijn teamleiders een sollicitant op bezoek krijgt, is dit het eerste wat ze

Vakkennis is de basis voor een goede les

Over het voorstel om het curriculum op te splitsen in drie doeldomeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming is het laatste woord nog niet gesproken. Onderwijskundig

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via onderstaand formulier.