Vakkennis is de basis voor een goede les

Over het voorstel om het curriculum op te splitsen in drie doeldomeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming is het laatste woord nog niet gesproken. Onderwijskundig onderzoek en casusbeschrijvingen onderstrepen het belang van inhoudelijke vakgebonden kennis, terwijl aan de nadruk op socialisatie en persoonsvorming nog veel onbeantwoorde vragen kleven. Bij de Leraar van het Jaar verkiezingen heeft men inmiddels een keuze gemaakt. Bij de criteria voor de verkiezingen waren soft skills en persoonsvorming doorslaggevend en werd minder belang gehecht aan vakkundigheid.

Klik hier voor een opiniërend artikel over dit onderwerp in Dagblad van het Noorden