Scholen zetten in op onderwijskwaliteit en professionalisering

Het ministerie van OCW heeft eind 2020 de subsidieregeling Schoolkracht opgesteld om schoolleiders en leraren uit het po en vo te ondersteunen in hun schoolontwikkeling. Er is nu een tussenrapportage (startmeting) verschenen, die een beeld geeft van wat scholen met de regeling doen. Scholen die de subsidie hebben ontvangen zetten deze voornamelijk in voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Als deelthema’s wordt door de meesten professionalisering genoemd, naast pedagogisch /didactisch en eigenaarschap van het leerproces. Bijna alle leraren en de meeste schoolleiders van ingelote scholen ervaren door de subsidie meer ruimte om actief betrokken te zijn bij de interventie. Het grootste deel van deze schoolleiders ervaart tevens meer professionele ruimte door de toekenning.

Klik hier voor het tussenrapport Regeling Schoolkracht