Ervaringen in het PO met onderwijs op afstand 

Tijdens de periode van onderwijs op afstand is de samenwerking tussen leraren, leerlingen en ouders in het primaire onderwijs veranderd. Een goed samenspel tussen leraar, leerling en ouder, waarbij de school of het bestuur ondersteuning biedt is cruciaal voor zo goed mogelijk onderwijs op afstand. Dat is één van de conclusies uit de tweede rapportage Monitor hybride onderwijs PO van Kennisnet en de PO-Raad. De rapportage geeft een unieke inkijk in hoe onderwijs op afstand is ingericht en ervaren en draagt bij aan het benutten van de geleerde lessen.