Corona vergroot disbalans Nederlandse arbeidsmarkt

Sinds de corona-crisis ligt de focus bij vrijwel alle bedrijven sterk op transformeren. Er ontstaan ongekende business strategieën, nieuwe verdienmodellen en onbekende doelgroepen worden aangeboord. Organisaties die online nog maar nauwelijks aanwezig waren, zien nu ook kansen online. Dankzij deze ontwikkelingen en de enorme steunpakketten van de overheid, lijkt de Nederlandse arbeidsmarkt niet hard geraakt door de crisis. Maar zoom je in, dan zie je nog steeds een grote mismatch in vraag en aanbod. De krapte en schaarste in de zorg, het onderwijs en de techniek. Corona heeft de disbalans alleen maar vergroot.