Onderwijsraad wil brede driejarige brugklas

Alle middelbare scholen moeten een ‘brede’ driejarige brugklas invoeren. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan het kabinet. Het huidige onderwijssysteem ‘faalt’ en doet leerlingen tekort, vindt de raad. Zij krijgen ‘onvoldoende kans op onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling’. Kinderen worden te vroeg geselecteerd voor het vwo, de havo of het vmbo. De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt al jaren toe. Leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten maar met verschillende achtergronden, komen niet op hetzelfde onderwijsniveau terecht. Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen gemiddeld een hoger schooladvies, gaan vaker naar het vwo.