Kinderen en nieuwe technologie

Het nieuwe Kennisnet Trendrapport beschrijft technologische ontwikkelingen waarmee scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs nu en in de toekomst worden geconfronteerd. In een wereld vol technologische trends en hypes, die zich in razend tempo blijven ontwikkelen mogen scholen niet achterblijven. Robotica, virtual reality en learning analytics worden pijlers in het onderwijs. Om in de toekomst een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen, moeten kinderen voorbereid worden óp die nieuwe technologieën en mét die nieuwe technologieën. Daar ligt de taak van scholen.