Onderwijs op maat en privacy

In een onderwijswereld waar ruimte is voor eigen tempo, waar kennisdeling, de wereld en technologie prachtig samenkomen is een centrale rol weggelegd voor learning analytics. Door learning analytics worden in het onderwijs echter steeds meer gegevens van leerlingen digitaal verzameld, uitgewisseld en benut. Dit leidt voor scholen tot nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging. De brochure ‘Omgaan met data in het onderwijs’ helpt schoolbesturen in het po, vo en mbo onderwijs op maat en privacy aan elkaar te koppelen.