Verkenning van Nederlandse ‘skills’ initiatieven

Vanuit het programma leven lang ontwikkelen hebben de ministeries van SZW, OCW en EZK een verkenning laten uitvoeren naar de effectiviteit en inzet van een skills gerichte arbeidsmarkt. Veel talent in Nederland blijft onderbenut en een manier om deze talenten beter te benutten is door inzicht te creëren in iemands skills. Het belang van skills heeft geleid tot verschillende initiatieven en instrumenten die moeten bijdragen tot een meer op skills gerichte arbeidsmarkt. Desondanks blijken veel van deze initiatieven langs elkaar heen te werken of maar één probleem te adresseren waardoor de effectiviteit en inzet van skills voor de gehele arbeidsmarkt uitblijven. Om deze reden is er vanuit het interdepartementale programma leven lang ontwikkelen opdracht gegeven tot een onafhankelijke verkenning.

Klik hier de verkenning Inzicht in Skills