Tekort aan schoolleiders groeit

Het tekort aan schoolleiders groeit en is procentueel zelfs groter dan het lerarentekort, zo meldt de NOS. Komend jaar heeft circa één op de twintig basisscholen geen directeur meer. Er stromen te weinig mensen in om de uitstroom te compenseren. “Dat is een probleem, omdat onderzoek laat zien dat schoolleiders een cruciale rol hebben in de onderwijskwaliteit, het beheersen van de werkdruk en het behouden van leraren. De politiek en het onderwijs zelf moeten in actie komen door te investeren in professionalisering, waardering en profilering”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.