VO-raad pleit voor verlenging Nationaal Programma Onderwijs

Op vrijdag 21 mei is de ministerraad akkoord gegaan met de verdere uitwerking van het Nationaal Programma Onderwijs. De VO-raad heeft als inbreng voor de verdere gesprekken over het Nationaal Programma Onderwijs een Position paper gemaakt. Hierin pleit men voor verlenging van het programma en het structureel maken van een deel van de middelen gericht op duurzame verbeteringen van het onderwijs. Deze verbeteringen helpen namelijk niet alleen de huidige lichting leerlingen, maar kunnen ook de onderwijsprofessionals en de onderwijsorganisatie naar een hoger plan brengen. De VO-raad benadrukt in de paper ook het belang van een solide monitoring en verantwoording.