Hybride onderwijs verdubbelt de werklast

In de aanloop naar het nieuwe collegejaar werkt de Leidse universiteit aan een ‘unlockstrategie’ waarin hybride onderwijs onvermijdelijk lijkt. Een niet mis te verstane transitie die een verdubbeling van de werklast inhoudt zo lezen we. “Hybride onderwijs is niet gewoon fysiek onderwijs met een camera erbij”, verduidelijkt hoogleraar Marian Klamer in het Leids Universitaire weekblad Mare. “Als je het goed wilt doen, geef je tegelijkertijd zowel online als fysiek college. Dat kost twee keer zo veel tijd.” Daar komt bij dat de voorzieningen ‘volstrekt onvoldoende’ zijn, vindt Klamer. Omdat er vaak maar één webcam beschikbaar is die alleen de stem van de docent registreert en niet wat de studenten in de zaal zeggen. Zwakke studenten zijn er de dupe van.