Is het een goed moment om het onderwijs te herijken?

Misschien is dit een goed moment om eens stil te staan bij de vraag hoe ons onderwijs verder moet. Moeten we diploma’s nog langer centraal stellen. Unesco berekende dat er de volgende dertig jaar meer mensen zullen afstuderen in de wereld dan in de hele menselijke geschiedenis. Met als gevolg een enorme diploma-inflatie. Is een diploma straks nog wel iets waard? Daarnaast leiden diploma’s op voor beroepen, terwijl niemand weet welke beroepen er over tien jaar nog zijn. De bekende joodse denker-filosoof Yuval Harari pleit er voor permanent leren en veranderen centraal te stellen in het onderwijs. Het betekent dat het onderwijs vooral flexibel moet worden.