Verkenning scenario’s kennisinfrastructuur onderwijs

Verbetering van de kwaliteit en kansengelijkheid in het onderwijs vraagt om structurele aandacht. Een betere benutting van kennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan onderwijs dat werkt voor alle leerlingen. Dat schrijven de demissionaire onderwijsministers Slob en Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op het advies ‘Omwille van goed onderwijs’ van de Galan groep. Het ministerie van OCW had de Galan Groep gevraagd een verkenning uit te voeren naar mogelijke scenario’s om de kennisinfrastructuur voor beter onderwijs te versterken. De versterking van de kennisinfrastructuur zou een investering van de overheid tussen de 70 en 85 miljoen euro per jaar vergen.