Groei robotisering vraagt om agenda voor arbeidsmarkt

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) pleit in het rapport ‘Robotisering en de kwaliteit van werk’ voor een landelijke robotisering-agenda. De overheid moet risico’s en kansen van robotisering op de werkvloer goed blijven volgen en waar nodig bijsturen. Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op de kwaliteit van werk: het inkomen en de werkzekerheid van werkenden, de ervaren werkdruk, de betekenis van werk en de mogelijkheden om voor anderen te zorgen en te (blijven) leren. Robotisering werkt door in het welzijn van mensen, in het functioneren van organisaties én de kwaliteit van de samenleving.