Graag wat vaker in de drivers seat

De r van roc staat voor regionaal. En dat is niet voor niets. Van mbo-instellingen wordt verwacht dat zij op allerlei manieren samenwerking in de regio opzoeken. Hoe verloopt dat in de praktijk? En welke rol vervullen roc’s in samenwerkingsverbanden en netwerken? Bij het aanpakken van knelpunten op de arbeidsmarkt komt een plek in de drivers seat nog weinig voor. Hoe komt dat en wat is er nodig om dat te veranderen? Karel Kans van Expertisecentrum Beroepsonderwijs licht op de website van Canon Beroepsonderwijs de samenwerkingsmogelijkheden voor het beroepsonderwijs toe en geeft aanbevelingen om na te denken over passende vormen bij de eigen samenwerkingsverbanden.