Schoolleiders VO verdeeld over bekostiging

Een derde van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) staat positief tegenover het wetsvoorstel om het bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs te vereenvoudigen, iets meer dan een derde staat er neutraal tegenover (37 procent). Een minderheid, maar wel bijna een kwart (22 procent), staat negatief tegenover het wetsvoorstel. Dat blijkt uit het onderzoek Vereenvoudiging bekostiging VO van DUO Onderwijsonderzoek & Advies dat afgelopen november is uitgevoerd onder 200 schoolleiders in het voortgezet onderwijs.