Speciaal onderwijs krimpt, reserves groeien

Sinds 2014 zijn in delen van het land duizenden leerlingen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs verdwenen, zo lezen we op de website van de Algemene Onderwijsbond (AOb). De verantwoordelijke regionale samenwerkingsverbanden zitten door de bank genomen ruim in de financiële reserves. Bijna 30 van de 77 samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs zagen het speciaal onderwijs (so) sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 harder krimpen dan het reguliere basisonderwijs. In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn dat er 35 van de 75. In andere delen van het land, met name in de Randstad en Noord-Brabant, groeiden het (v)so en sbo juist aanzienlijk.