Skip to content
IlseTacken_Groot

Ilse Tacken

adviseur

De wereld om ons heen verandert, de maatschappij verandert, de arbeidsmarkt verandert en dus ligt er een belangrijke opdracht voor het onderwijs om de leerlingen hierop voor te bereiden. Het onderwijs is in ontwikkeling, zowel binnen de school als in netwerken tussen scholen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hoe krijg je het onderwijs in beweging, welke partners kun je daarbij betrekken en hoe zorg je voor een behapbare transitie? Welke consequenties heeft dit voor het aanbod van onderwijs, de organisatie, je strategische HR beleid en financiën? En hoe kan slimme inzet van ICT hierbij helpen? Dat zijn de vraagstukken waar ik me graag mee bezig houd.

Ik combineer jarenlange ervaring in de bedrijfsvoering en ICT, met de opdracht die er inhoudelijk voor het onderwijs ligt om deze uitdaging aan te gaan. Waarbij een goede bedrijfsvoering de veranderingen in het onderwijs juist mogelijk kan maken!

De uitdaging om leerlingen en studenten klaar te stomen voor een volgende stap in hun ontwikkeling en voor een toekomst die door de technologische vooruitgang snel verandert, is mijn belangrijkste drijfveer.

Specialist in:

onderwijsvernieuwing, bedrijfsvoering, verbindend projectmanager


ilse.tacken@rijnconsultonderwijs.nl

06-53814966