Realisatie van mensgericht human resource management

Werk is voor ieder mens belangrijk. Misschien is het wel een van de meest betekenisvolle zaken in ons leven. Werk bepaalt voor een groot deel wie we zijn. Op een krappe arbeidsmarkt stellen medewerkers zich steeds vaker op als kritische consumenten. Potentiële medewerkers kijken naar purpose, passie en cultuur van een organisatie vooraleer ze zich verbinden aan een organisatie of de overstap maken naar een andere organisatie. De huidige arbeidsmarkt vraagt een andere invulling van HRM. In dit artikel introduceren we een mensgerichte aanpak voor het vinden, boeien, binden en behouden van medewerkers.