Lentiz Onderwijsgroep

Lentiz onderwijsgroep verzorgt in de regio Westland- Schiedam met 11 scholen voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

MIDTERM REVIEW ONDERWIJS EN ICT

De opdracht

Breng voor de centrale organisatie/dienstencentrum (HR, ICT, Financiën, Facilitair) en voor de scholen (directie, management, docenten, leerlingen, ondersteunend personeel) in kaart hoe we ervoor staan met ICT in relatie tot het onderwijs en onderwijs ondersteunende processen. Breng een integraal strategisch advies uit met een verbeterplan van aanpak.

Het resultaat

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Er is een centraal Onderwijs en ICT beleidsplan en er zijn 11 afgeleide onderwijs-ict beleidsplannen
  • Het thema Gepersonaliseerd Leren heeft betekenis gekregen op de scholen
  • Op centraal niveau en op school niveau is de onderwijs – ict scholingsbehoefte in kaart gebracht met een basis voor een scholingsplan
  • Er ligt een uitgewerkte visie op informatiemanagement met daarbij behorende rollen, taken en te behalen resultaten.

Opdrachtgever heeft vervolgopdrachten weggelegd om scholen te ondersteunen bij de implementatie van gepersonaliseerd leren.

Het inzicht

De complexiteit zat hem vooral in de diversiteit aan type onderwijs en doelgroepen. Bij deze opdracht moesten we rekening houden met verschillen in sector (vo-mbo), type onderwijs, doelgroepen, , onderwijsconcept (dalton-traditioneel), en groen en grijs. Daarnaast moest de vertaalslag naar de verschillende niveaus worden gemaakt: van bestuur naar school – van school naar klas en de relatie tussen de scholen en de centrale secundaire processen (sturen en verantwoorden).