Professionalisering van leraren schiet vaak nog tekort

Leraren spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs. Voorwaarde voor het leveren van die kwaliteit is dat er voldoende leraren zijn, dat ze tevreden zijn met hun werk en zich professioneel (blijven) ontwikkelen. Welke rol heeft de schoolleider en welke heeft de leraar hierin? Het monitoringsonderzoek SHRM laat zien dat het personeelsbeleid van scholen nog lang niet altijd voorziet in het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van leraren. In een zojuist verschenen factsheet worden deze onderzoeksresultaten gecombineerd met concrete handvatten om de ontwikkelmogelijkheden voor leraren in organisaties (verder) te verstevigen. Het is belangrijk om de passie van leraren te verbinden aan de waarde propositie van de school en dit te borgen in het personeelsbeleid. Ook moet er nog een keer goed naar de talenten van de leraren worden gekeken om mogelijkheden te scheppen voor professionele ontwikkeling naar andere functies binnen de organisatie.

Klik hier voor het rapport ‘Strategisch personeelsbeleid in het VO’

Klik hier voor de factsheet ‘Succesvol leidinggeven in het onderwijs’