Hybride docentschap profijtelijk voor alle partijen

In de gesprekken over hybride docentschap is er te weinig aandacht voor het profijt dat bedrijven uit deze constructie kunnen halen, betogen onderzoekers van Windesheim, Saxion en Fontys. Zij pleiten ervoor om meer te kijken naar de integrale meerwaarde voor zowel onderwijsinstellingen als het bedrijfsleven. Hybride docentschap wordt gezien als zowel een belangrijke oplossingsrichting voor het terugdringen van het oplopende docententekort in bepaalde vakrichtingen, alsook voor het inbrengen van actuele ontwikkelingen en innovaties in het onderwijs.