Roc’s vrezen inburgeringscursussen te moeten stoppen

De inburgeringscursussen zitten in zwaar weer. Omdat tijdens de lockdown de taalcursussen niet konden doorgaan liepen de aanbiedende scholen (roc’s)veel lesgeld mis. De financiële tekorten zijn zo groot geworden, dat de scholen vrezen de taalcursussen te moeten stoppen. De kans dat een inburgeraar voor een examen zakt, is door de online lessen ook groter geworden. En wie niet op tijd slaagt, moet de lening voor het inburgeringstraject van 10.000 euro helemaal terugbetalen. Alleen als je binnen drie jaar slaagt, wordt de lening omgezet in een gift. Omdat er voor de inburgeraars zoveel geld op het spel staat, is het volgens roc’s ethisch niet langer verantwoord hen voor online onderwijs te laten betalen.