Onderwijsdossiers op één website

Ben je op zoek naar kennis, innovatie-ideeën en praktijkvoorbeelden over de toepassingen van ICT in het primair onderwijs? Bijvoorbeeld over gepersonaliseerd leren, ICT-bekwaamheid of de aanpak van werkdruk? Bekijk dan de vernieuwde website van de PO-Raad en Kennisnet: www.slimmerlerenmetict.nl. De website is begin dit jaar gelanceerd om de resultaten van de versnellingsvragen uit het landelijke programma Slimmer leren met ICT te delen met andere scholen en besturen in Nederland en is nu doorontwikkeld tot een ‘kennisbank’ voor het primair onderwijs. Je vindt er bijvoorbeeld
een leerlijn programmeren, materiaal voor lessen met virtual reality en een toolkit gericht op het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden.