Internet lijkt ongelijkheid te versterken

Uit een zojuist verschenen rapport van de Universiteit van Twente blijkt dat ouderen, laagopgeleiden, mensen met een lager inkomen en in mindere mate vrouwen een lagere attitude en motivatie, minder goede apparatuur om te internetten, een lager niveau van vaardigheden en een beperkter gebruik van internet hebben. Helaas geldt wederom dat het deel van de bevolking dat in potentie het meeste van internetgebruik zou kunnen profiteren, er het slechtste voor staat. Laagopgeleiden of mensen met een lager inkomen hebben minder kans om uitkomsten in relatie tot werk of educatie te behalen in vergelijking tot hoogopgeleiden of mensen uit hogere inkomensgroepen. Internet versterkt volgens de onderzoekers de bestaande vormen van ongelijkheid alleen maar. Hoe meer middelen iemand tot zijn beschikking heeft, hoe meer internet oplevert. Hoe minder middelen beschikbaar, hoe kleiner de bijdrage aan iemands welzijn. Als we hier niets aan doen, worden mensen die toch al in een kwetsbare positie verkeren steeds verder gemarginaliseerd.