Economie groeit, maar tekort aan arbeidskrachten eveneens

De gunstige ontwikkeling van de economie leidt tot een toenemende vraag naar goederen en diensten. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête van het derde kwartaal van 2017. Voor het eerst sinds het begin van de meting eind 2008 is het aantal ondernemers met een tekort aan arbeidskrachten groter dan het aantal dat kampt met onvoldoende vraag naar hun producten of diensten. In de IT-dienstverlening is de krapte het grootst. Daar kampt een derde van de bedrijven met personeelstekorten. In de sectoren industrie, bouwnijverheid en vervoer en opslag is in het derde kwartaal van 2017 voor het eerst sprake van een arbeidstekort.