Versnellen met ICT in het primair onderwijs

Hoe kunnen we de competenties van leraren op het gebied van onderwijs en ICT vergroten? Hoe kunnen we een leerlijn digitale geletterdheid ontwerpen en deze fasegewijs implementeren? Deze en twee andere vragen zijn door de toetscommissie geselecteerd als versnellingsvraag voor de doorbraakprojecten in het primaire onderwijs Get More Info. De PO-Raad en Kennisnet ondersteunen de schoolbesturen die de vragen hebben ingediend om leren op maat  mogelijk te maken.

Wat is nu eigenlijk het doel van onderwijs?

Scholen zijn druk zoekende naar het onderwijs dat tegemoet komt aan de eisen die in de 21e eeuw worden gesteld. ICT gaat een belangrijke rol hierin vervullen. Maar wat is nu eigenlijk het doel van onderwijs?

In onderstaand filmpje wordt de boel even op zijn kop gezet. Niet top down redeneren als het om onderwijsvernieuwing gaat, maar ecosystemen als vertrekpunt nemen. Niet het zakje, maar de thee moet centraal staan.