Skip to content
CretrienGeertzen_Groot

Chrétien Geertzen

adviseur

Strategie en organisatie worden steeds belangrijker in een constant veranderende samenleving. De wereld en werkelijkheid van vandaag zijn morgen al achterhaald. Je moet als bestuurder en management steeds sneller schakelen. Sturing en leiding geven aan medewerkers betekent ieders talent benutten en full empowerment inzetten om succesvol te zijn. Mijn ervaringen en passie voor het onderwijs en onderwijsbedrijf hebben mij hierbij gevormd. Onderwijs kun je alleen maar vorm geven indien je openstaat voor de wereld om je heen en verbindingen weet te leggen met al die partners die je daarbij kunnen helpen zoals het bedrijfsleven en de overheid. Betrek ouders en studenten actief bij het vormgeven van je onderwijs. Geloof in je eigen kracht en talenten en benut die van anderen.

Specialist in

Strategie en organisatie, managementkracht en programma- en projectmanagement.


chretien.geertzen@rijnconsultonderwijs.nl

06-36516427