Skip to content
BertVanBovenkamp_Groot

Bert van de Bovenkamp

adviseur

Inmiddels lijkt het haast ondenkbaar dat een organisatie niet investeert in innovatieve IT. Alle organisaties die willen overleven zijn dan ook bezig met de digitale transformatie. Ook  onderwijsinstellingen. Onze hele samenleving raakt meer en meer doordrenkt van IT en de ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op.

Alleen al daarom is brede inzet van IT in het onderwijs mijns inziens een must. Om leerlingen en studenten voor te bereiden op hun toekomst moeten zij leren welke technologische ontwikkelingen gaande zijn, welke mogelijkheden deze bieden en er leren mee om te gaan. Het onderwijs speelt een cruciale rol als het erom gaat leerlingen en studenten IT-vaardig en mediawijs te maken. Dit kan niet zonder IT ook daadwerkelijk in te zetten in het onderwijsproces.

Voor mij ligt de uitdaging erin organisaties in beweging te krijgen en samen met de professionals uit het onderwijs vorm te geven aan de digitale transformatie van het onderwijs. Waarbij we samen kijken welke IT-ontwikkelingen echt toegevoegde waarde hebben, hoe deze kunnen worden ingepast in het onderwijsproces en welke stappen wanneer en onder welke voorwaarden genomen kunnen worden.

Specialist in:

Innovatie, beleid en strategie, programma- en projectmanagement, interimmanagement en organisatie van IT.

 

bert.vandebovenkamp@rijnconsultonderwijs.nl

06-55841326