Skip to content

Bas van Eekhout

adviseur

Het inspireert en geeft mij betekenis om onderwijsorganisaties te helpen met het inzetten van eigentijds onderwijs, waar ICT een essentieel onderdeel van uitmaakt. Dit vergt veranderingen, aanpassingen op onderwijs-inhoudelijk maar ook op organisatorisch en technisch gebied.
Het is mijn overtuiging en ervaring dat zelfs bij de kleinste verandering, de hele organisatie erbij betrokken moet zijn om die verandering te borgen. Goed leiderschap op alle niveaus, is daarbij essentieel.
Mijn inzichten en ervaringen heb ik op gedaan bij zowel kleinere als grote onderwijsorganisaties in het PO, VO, MBO en HBO.

Specialist in

Als ‘olieman’, vanuit eigenheid, zelfstandigheid, intuïtief, vakmanschap, talent in:
– Contact maken en houden
– Luisteren en onthouden wat de ander vertelt
– Mensen enthousiasmeren, verbinden om een doel/resultaat te bereiken
– Samenwerken
– Projectmatig werken
– Het makkelijk zaken eigen maken.

contact@rijnconsultonderwijs.nl

030-298 42 50