Skip to content

Andries Boer

partner

Met ruim tien jaar ervaring als manager in het beroepsonderwijs en strategisch adviseur bij overheden weet ik hoe het is om strategie te ontwikkelen, af te stemmen met de keyspelers en vervolgens te managen. Werk heb ik gecombineerd met het behalen van een executive MBA. Ik ben gespecialiseerd en ervaren in het opzetten en onderhouden van publiek-private samenwerkingsvormen, lerende netwerkorganisaties en afstemmingsagenda’s als middel om beoogde strategie tot een zichtbaar resultaat te brengen. Ik werk graag mee aan strategievorming en bouw graag bruggen tussen ideeën, projecten en mensen voor duurzame inbedding van goed onderwijs en een mensgerichte arbeidsmarkt.

Specialist in:

Verbinden, luisteren, pragmatisch, innovatiemethodieken, strategieontwikkeling, ontwikkeling van lerende netwerkorganisaties, triple helix samenwerkingen en hybride leeromgevingen.


andries.boer@rijnconsultonderwijs.nl

06-12240872