Skip to content

Ad Verbogt

directeur, adviseur

De onderwijssector boeit mij al jaren, omdat juist daar de basis gelegd wordt voor onze kenniseconomie. Binnen het onderwijs richt ik mij sinds 1994 vooral op transitietrajecten die aansluiten bij de thema’s ‘Onderwijs en bedrijfsleven’, ‘Onderwijs en ICT’ en ‘Organisatie- en teamontwikkeling’. Mijn kracht ligt in het schakelen tussen én met alle lagen van de onderwijs organisatie en het creëren van waardevolle netwerken. Het succesvol aansturen van de verandering begint met begrijpen van wat er bij management , ondersteuning en docenten leeft.

Expert in

netwerken organiseren, strategie en organisatie, veranderen en innoveren, teamontwikkeling

 

ad.verbogt@rijnconsultonderwijs.nl

06-15649082