Zorg voor een beter beeld jongeren van arbeidsmarkt

Als je aan Nederlandse jongeren vraagt wat ze later willen worden, krijg je nog vaak
een traditioneel antwoord. Jongeren hebben geen realistisch beeld van de arbeidsmarkt. In het onderwijs wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie. Maar er is meer nodig. Het onderwijs zou samen met het bedrijfsleven activiteiten moeten organiseren die bijdragen aan de beeldvorming van jongeren en aan de mogelijke interesse voor een opleiding of beroep. “Het is immers onze taak om de diverse talenten van leerlingen de ruimte te geven”, zo betoogt Doetina van Kelle, bestuursvoorzitter van Stichting Markland College in West-Brabant.