Werken aan onderwijs met overtuiging

Niet de techniek maar het onderwijs moest centraal komen om op koers te komen met ict. Ons Middelbaar Onderwijs heeft eindelijk de trein aan het rollen. Na het opleveren van een ambitieus strategisch beleidsdocument Koers 2023 is de doorvertaling naar ict in zicht gekomen. De contouren van het ict-beleidsplan Digikoers 2023 worden duidelijk. Bij OMO wordt aan onderwijs (en ict) gewerkt met overtuiging.