Scholengroep Bergen op Zoom

De banen van de toekomst vragen van medewerkers  steeds meer kennis en vaardigheden van digitalisering. Scholen proberen leerlingen goed voor te bereiden op de technologische ontwikkelingen. Steeds meer scholen gaan met deze 21ste eeuwse vaardigheden aan de slag en zoeken daarbij naar de juiste aansluiting met het onderwijs en de specifieke vakken. Scholengroep Bergen op Zoom laat zien hoe zij deze uitdaging aangaan.

De opdracht

Hoe brengen we nieuwe technologieën zoals VR en AR op een slimme en effectieve manier in het onderwijsproces

Het resultaat

Met een groep docenten van een aantal vakken is gestart om te beoordelen voor welke onderdelen van hun vak een VR omgeving toegevoegde waarde biedt. SGBOZ heeft de deelnemende docenten 1 dag per week hiervoor ruimte gegeven. In deze tijd hebben zij voor hun vak een specifiek contentplan gemaakt. Er is gestart met de vakken Mens & Maatschappij en Biologie.

De docenten zijn inmiddels in staat om voor hun vak VR lesbrieven te maken, waarmee leerlingen individueel of in groepjes zelfstandig door de leerstof heen kunnen gaan. Met hun VR bril op maken de leerlingen in de VR omgeving gerichte opdrachten.

Het inzicht

Docenten kiezen zelf welke onderdelen van hun vak in aanmerking komen voor aanbod via VR. Hierdoor zijn zij zelf zeer gemotiveerd om het VR materiaal samen te stellen in een VR lesbrief. De vaardigheden die zij hiermee hebben ontwikkeld dragen zij over aan de leerlingen door hen ook mee te laten werken aan het samenstellen van een VR lesbrief. De lesstof beklijft via een VR omgeving vaak beter dan vanuit een “platte” omgeving.

TIP: LEES ARTIKEL DE MEERWAARDE VAN VR:  www.script-onderzoek.nl/script-onderzoek/a1285_De-meerwaarde-van-Virtual-Reality