PO Raad

In het Doorbraakproject worden scholen voor Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) uitgedaagd om na te denken over het invoeren van gepersonaliseerd leren. In de PO-sector heeft de PO-raad met de besturen in het sectorakkoord afgesproken dat elk bestuur en elke school daartoe een implementatieplan maakt. Dat blijkt niet voor elke school even simpel te zijn.

Kennisnet heeft voor de PO-raad in het kader van het Doorbraakproject, PO-besturen (van de kleinere scholen) benaderd met de vraag hoever zij zijn met het implementeren van gepersonaliseerd leren. In ongeveer 50% van de gevallen was daarbij een vraag verhelderings- en mogelijk ook een adviesgesprek gewenst.

GEPERSONALISEERD LEREN BETER IMPLEMENTEREN

De opdracht

Drie van onze adviseurs hebben (in een team) vervolgens zo’n 300 vraagverhelderingsgesprekken gevoerd waarbij het vier-in-balansmodel van Kennisnet als uitgangspunt is gebruikt. Het doel van het vraagverhelderingsgesprek is dat voor het bestuur duidelijk is waar zij staan, waar zij naartoe willen en wat daarvoor nodig is.

Na de meeste vraagverhelderingsgesprekken konden de besturen zelf aan de slag met het implementeren van gepersonaliseerd leren. In een kwart van de gevallen bleek een nader contact nodig, om de school kort advies te geven hoe een goed begin te maken of juist om over het eindresultaat te kunnen sparren. Onze adviseurs hebben ook deze adviesgesprekken gevoerd.

Het resultaat

De verslagen van de vraagverhelderingsgesprekken zijn in een systeem ondergebracht, wat door een onderzoeksteam is gebruikt om de resultaten te analyseren. Daarnaast heeft het onderzoeksteam ook gesprekken gevoerd met onze adviseurs over hun ervaringen.
Dit allemaal heeft geresulteerd in een onderzoeksverslag dat door de PO-raad gebruikt kan worden om noodzakelijke acties te ondernemen om de implementatie van het gepersonaliseerd leren beter te realiseren.

Het inzicht

De PO-sector is op meerdere manieren sterk verschillend van aard. Denominatie, type (denk aan Dalton, Montessori, Jenaplan), regulier of speciaal onderwijs, krimp- of groei regio, de leidinggevenden (directie en bestuurders), allemaal bepalen zij in hoeverre een school kiest voor gepersonaliseerd leren dan wel op weg is met gepersonaliseerd leren.  Wat opviel in het totale overzicht is hoe groot de invloed van de bestuurder en directie hierop kan zijn.