Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is het bevoegd gezag van 34 scholen en scholengroepen (van gymnasium tot en met praktijkonderwijs) voor voortgezet onderwijs in, met name, de provincie Noord-Brabant. Het bureau OMO in Tilburg ondersteunt de scholen van de vereniging en de raad van bestuur. Het bureau gelooft in de kracht van de vereniging. Die kracht blijkt uit de mogelijkheden voor kennisdeling, innovatie, persoonlijke en professionele ontwikkeling en het benutten van schaalvoordelen.

INTERIM STRATEGISCH ADVIES ONDERWIJS EN ICT

De opdracht

Geef tijdelijk invulling aan de (nieuwe) functie van strategisch adviseur Onderwijs en ICT, tevens lid van de kernstaf, op het bureau van Ons Middelbaar Onderwijs. Tot de taken van de strategisch adviseur Onderwijs en ICT behoren o.a.:

  • uitvoering geven aan het strategische ICT-plan van OMO,
  • adviseren aan de Raad van Bestuur van OMO op het gebied van onderwijs en ICT, o.a. gepersonaliseerd leren;
  • organiseren van kennisdeling binnen OMO m.b.t. ICT in het onderwijs op alle niveaus, van docenten tot management;
  • deelnemen aan de stuurgroep ICT-beleid en de werkgroep ICTO (ICT in het onderwijs);
  • deelnemen aan de stuur- en expertgroepen voor de OMO-brede aanbestedingen Leermiddelen en Leerling Administratiesysteem.

Het resultaat

De belangrijkste resultaten zijn:

  • De stand van zaken m.b.t. ICT in het onderwijs is voor heel OMO inzichtelijk in kaart gebracht d.m.v. enquêtes en gesprekken op de scholen, dit aan de hand van de pijlers van het vier-in-balans-model. De resultaten vormen input voor beleid en maken kennisdeling tussen scholen beter mogelijk.
  • De kennisdeling tussen de scholen en met het bureau OMO op het gebied van ICT in het onderwijs is verbeterd. Er zijn rond diverse thema’s interactieve bijeenkomsten georganiseerd voor het management van de OMO-scholen: (digitaal) leermiddelenbeleid, visie op ICT in het onderwijs, deskundigheidsbevordering. Zo is er o.a. ten behoeve van de aanbesteding leermiddelen veel input vanuit de scholen opgehaald.
  • De jaarlijkse OMO ICTO-dag heeft een andere opzet en invulling gekregen.

Er is na afloop van de detachering een vaste medewerker aangenomen en ingewerkt om vervolg te geven aan de werkzaamheden.

Het inzicht

De kracht van een grote organisatie als OMO is o.a. dat de scholen, hoe verschillend ook qua onderwijsconcept en doelgroepen, veel van elkaar kunnen leren en gebruik kunnen maken van een breed scala aan kennis en ervaringen. Daarvoor is het belangrijk inzicht te hebben wat er speelt op de scholen en welke vragen en wensen er leven op het brede gebied van ICT in het onderwijs. Het verkrijgen van dit inzicht is een continu proces en daarvoor verwacht men ook dat de scholen hun ervaringen delen. Het bureau OMO kan daarbij een belangrijke rol spelen. Dit speelt op alle niveaus en betreft zowel het onderwijsproces als het secundaire proces (sturen en verantwoorden).