Onderwijs en toekomst moeten hand in hand gaan

Onderwijs helpt jongeren om zich persoonlijk, sociaal en maatschappelijk te ontwikkelen. Bij Jan Bogerd is dit prima gelukt. Jan begon zijn carrière als hulpverlener van ontspoorde jongeren. Nu is hij voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Utrecht. Onderwijs is volgens Jan per definitie toekomstgericht. Dat betekent dat het onderwijs maatschappelijke opgaven naar binnen haalt en naar buiten treedt om te participeren in maatschappelijke opgaven.