Kellebeek College

Bij het Kellebeek College in Roosendaal hebben onze adviseurs een inventarisatie uitgevoerd bij alle 17 onderwijsteams. Doelstelling hiervan is om de mate van “Onderwijs-ict-kracht” per team en de ontwikkelbehoeften van de docenten in beeld te krijgen. Ook op college niveau zijn een aantal belangrijke thema’s benoemd die als basis kunnen dienen voor het Onderwijs-ict beleidsplan. Verrassende uitkomst van dit onderzoek is dat de onderwijsteams van het Kellebeek College enorm veel ict toepassen binnen hun lessen. Zij vertellen dit nu ook aan elkaar en dit biedt een prima basis om met en van elkaar te leren.

EEN GEDRAGEN ONDERWIJS- EN ICT-BELEID

De opdracht

Welke aanpak moeten we hanteren om tot een gedragen Onderwijs-ict beleidsplan te komen, gekoppeld aan een heldere onderwijsvisie? Afgeleid hiervan willen we de vertaalslag maken naar de implementatie met een concreet scholingsplan voor docenten.
Hoe krijgen we draagvlak bij de ouders, leerlingen en docenten voor deze digitalisering?

Het resultaat

Aantrekkelijker onderwijs door de juiste mix van leermateriaal en interactieve werkvormen in te zetten. Door instructies anders aan te bieden ontstaat meer tijd voor persoonlijke begeleiding aan de leerling. We gaan uit van voorkeuren in werkvormen en het zoeken naar de optimale mix van leermiddelen.
Een gedragen “finishfoto” over ict in het onderwijsproces: Wat hebben we over drie jaar concreet bereikt?
Een scholingsplan waarbij ook collega’s elkaar scholen in het werken met digitaal materiaal, de inzet van tablets in hun lessen, et cetera.

Het inzicht

Er is een serieuze kwaliteitsslag te maken in het leerproces. De rol van de docent wordt kleiner, doch wint hierbij aan kwaliteit. Door de slimme inzet van ict faciliteren we een effectief ict-gebruik van interactieve beamers en devices voor docent en leerling. Het integreren van de leerstof in betekenisvolle, rijk gevulde digitale content daagt de leerling uit zelfstandig of in een team aan de slag te gaan.