Meer ruimte en motivatie door gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren. Volgens velen het onderwijs van de toekomst. Leerlingen krijgen regie over hun persoonlijke leerroute. Individuele mogelijkheden en leerdoelen zijn het uitgangspunt. Hoe gaat dat in de praktijk? We interviewden Wilma van Noort, rector van de ‘leukste school van Tilburg’, het Beatrix College, een voorstander en voorbeeld van onder- wijs op maat.