Kansen pakken in de triple helix

De arbeidsmarkt in Nederland is de laatste jaren continu in beweging. De werkgelegenheid
is sterk aangetrokken, maar door de technologische ontwikkelingen worden nieuwe eisen gesteld aan het vakmanschap. In Noord-Brabant wordt voor dit urgente personeelsvraagstuk regionale samenwerking geïnitieerd. Er is behoefte aan innovatieve oplossingen. Een van de initiatieven is de ‘Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant’.