Hoog tijd voor een nieuwe definitie van ‘de leraar’

Er is een lerarentekort en dat tekort zal blijven groeien: dat is bekend. En vergrijzing is niet de enige demografische beweging die het onderwijs zal raken. Hoe kunnen we de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs zeker stellen? De beste oplossing is niet voldoende. We hebben een cocktail van oplossingen nodig. Met technologische oplossingen kunnen we educatieve rollen onder docenten verdelen. Door het onderwijs anders in te richten, kun je uit een grotere vijver vissen. Deze corona-crisis plaatst zaken in een geheel ander daglicht. We gaan terug naar de kern: het continueren van de ontwikkeling van jonge mensen.