Het gaat om het leren van kinderen

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT) heeft haar ambities vastgesteld. De onderwijsinstellingen van de stichting gaan meer samenwerken en van elkaar leren, met als doel het bieden van innovatief, herkenbaar openbaar onderwijs, verzorgd door sterke en zelfbewuste scholen. De scholen rekenen niet af, maar bieden kansen. Een toekomstbestendige ICT-infrastructuur is daarbij onontbeerlijk.