Een mensgerichte aanpak voor het vinden, binden en boeien van leerkrachten

Om het lerarentekort in het onderwijs aan te pakken heeft men in West-Brabant onderzocht wat mensen motiveert in het onderwijs te werken. Hiervoor is inde leefwereld, overtuigingen en behoeften van een aantal verschillende doelgroepen gedoken. Het doel is het werken in het onderwijs aantrekkelijker en laagdrempeliger te maken. Deze mensgerichte aanpak gekoppeld aan een digitaal onderwijsloket lijkt te werken. West-Brabant timmert aan de weg met werving en selectie van leerkrachten.