Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant

West-Brabant kent forse uitdagingen in de beroepsbevolking. Bedrijven en maatschappelijke organisaties schreeuwen om goed personeel; de instroom in het beroepsonderwijs loopt terug én de komende jaren vindt een grote uitstroom van goed opgeleide werknemers naar pensioen plaats.

Het beroepsonderwijs vindt als initiatiefnemer dat het tijd werd om de handen ineen te slaan en te zien hoe de West-Brabantse gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen komen tot een gezamenlijke beroepsonderwijsagenda. Doel van deze agenda is te zorgen zo veel mogelijk mensen opleiden die nodig zijn voor de West-Brabantse bedrijven. Investeren in beroepsonderwijs is een garantie voor een economische en sociaal vitale regio.

Deze eerste regionale agenda beroepsonderwijs van Nederland is met veel enthousiasme in ontvangst genomen door minister Ingrid van Engelshoven, zie www.rocwb.nl/nieuws/3013/minister-aanwezig-tijdens-ondertekening-agenda-beroepsonderwijs-west-brabant.

DE EERSTE REGIONALE AGENDA BEROEPSONDERWIJS VAN NEDERLAND

De opdracht

Breng bestuurders van onderwijs, overheid en bedrijfsleven uit de regio bij elkaar en creëer draagvlak voor het gezamenlijk opstellen van een regionale agenda voor het beroepsonderwijs. Zorg ervoor dat er een “beweging” ontstaat waarin de partijen in nauwe samenwerking het beroepsonderwijs in de regio op een hoger niveau brengen. Breng de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in kaart, benoem de uitdagingen voor de regio en geef aan wat de belangrijkste ambities en speerpunten moeten worden. Vertaal deze speerpunten naar programmalijnen waarin de 3 O’s nauw gaan samenwerken. Het doel van de agenda moet zijn: “Mensen gericht opleiden tot arbeidsfitte medewerkers en ondernemers die als burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving van nu en van de toekomst”.

Het resultaat

Via deze link vindt u het eindresultaat:

https://www.rocwb.nl/upload/documenten/1/ROC18.08-Beroepsagenda%20WB-Digitaal.pdf

Fase 1:
het creëren van een “community” door het organiseren van een startconferentie waarbij 100 netwerkpartners aanwezig zijn, zie
https://www.rocwb.nl/nieuws/2927/effectieve-netwerkconferentie-regionale-agenda-beroepsonderwijs-west-brabant.
Doel was om ambities te delen en  de eerste ideeën vanuit stakeholders te verzamelen om deze ambities te laden.

Fase 2:
In kaart brengen van bestaande en nieuwe initiatieven in de regio die aansluiten bij de Agenda beroepsonderwijs. Het uitwerken van de speerpunten met bestaande projecten en nieuwe projectvoorstellen. Lopende projecten verbinden met de Agenda, aansluiten van strategische partners zoals VNO/NCW, REWIN (regionale ontwikkelingingsmaatschappij, RWB (samenwerking gemeenten) en hogeschool Avans).

Fase 3:
Werken naar gezamenlijk commitment met de strategische partners (ondertekening) en naar een uitvoeringsagenda.

Het inzicht

Nog belangrijker dan dit “papieren” akkoord is het proces van totstandkoming en het creëren van een sterk netwerk van deze stakeholders met gezamenlijke ambities en speerpunten.