Hoe maakt het MKB werk van leven van ontwikkelen?

Mensgerichte zijinstroom en een Leven Lang Ontwikkelen vraagt veel van organisaties en hun HRM-afdeling. In het werkprogramma Zijinstroom en Arbeidsmarkt (www.zijinstroom.nl) constateren wij dat een mensgerichte zijinstroom-aanpak een verandering van de HRM-strategie vraagt. Maar als je geen HRM-afdeling hebt, zoals bij de meeste MKB-bedrijven, hoe maak je dan werk van een Leven Lang ontwikkelen?

Wij hebben ontdekt dat er in het MKB aansprekende voorbeelden en lessen zijn te vinden op het gebied van een mensgerichte zijinstroom en een Leven Lang Ontwikkelen. Als uitbreiding op het door Institituut Gak gefinancierde driejarige werkprogramma Zijinstroom en Arbeidsmarkt hebben we een onderzoek opgestart om bij MKB-bedrijven innovatieve en praktische voorbeelden op te halen, te beschrijven, te verbeelden en te delen en waarde creëren voor alle bedrijven in het MKB en hun stakeholders. Ook willen we het inzicht vergroten in de rolverdeling van het MKB en onderwijs en overheden t.a.v. een mensgerichte zijinstroom en een leven lang ontwikkelen. 

De resultaten van het onderzoek zullen eind van het jaar beschikbaar komen. Wilt u ook een rapport ontvangen, stuur dan een e-mail naar Henny Luijten van Rijnconsult Onderwijs, e-mail: henny.luijten@rijnconsultonderwijs.nl. Wilt u meedoen met, of meer weten over het MKB-onderzoek, dan kunt u ook met ons bellen: 030 298 42 50.

Realisatie van mensgericht human resource management

Werk is voor ieder mens belangrijk. Misschien is het wel een van de meest betekenisvolle zaken in ons leven. Werk bepaalt voor een groot deel wie we zijn. Op een krappe arbeidsmarkt stellen medewerkers zich steeds vaker op als kritische consumenten. Potentiële medewerkers kijken naar purpose, passie en cultuur van een organisatie vooraleer ze zich verbinden aan een organisatie of de overstap maken naar een andere organisatie. De huidige arbeidsmarkt vraagt een andere invulling van HRM. In dit artikel introduceren we een mensgerichte aanpak voor het vinden, boeien, binden en behouden van medewerkers.

 

ICT onder controle door coöperatie

Waar wij alleen te klein voor zijn, dat doen we samen: een uitspraak van Raiffeisen, een van de grondleggers van de coöperatieve gedachte in Europa. In 2013 besloten een aantal schoolbesturen in de regio Drechtsteden om ICT gezamenlijk op te pakken. Zo ontstond een in Nederland unieke coöperatie: Kien.

 

Een mensgerichte aanpak voor het vinden, binden en boeien van leerkrachten

Om het lerarentekort in het onderwijs aan te pakken heeft men in West-Brabant onderzocht wat mensen motiveert in het onderwijs te werken. Hiervoor is inde leefwereld, overtuigingen en behoeften van een aantal verschillende doelgroepen gedoken. Het doel is het werken in het onderwijs aantrekkelijker en laagdrempeliger te maken. Deze mensgerichte aanpak gekoppeld aan een digitaal onderwijsloket lijkt te werken. West-Brabant timmert aan de weg met werving en selectie van leerkrachten.

 

Werken in het theater, is leren in de echte wereld

Er is behoefte aan betekenisvol onderwijs. We moeten plekken creëren waar studenten kunnen ontdekken wat ze drijft. Het onderwijs moet op de schop. Het is van belang dat we experimenten, de experimenten aan elkaar verbinden en samen een nieuwe richting bepalen. Als dat gebeurt kan de systeemverandering in het onderwijs op organische wijze gestalte krijgen.

 

Talentgebouw: een duurzame match tussen mens en organisatie

Werkgevers zullen de komende jaren enorme moeite hebben medewerkers te vinden. Werving op basis van diploma’s en competenties is niet toereikend. Organisaties zullen vaker mensen moeten aannemen die nog niet over de gewenste competenties beschikken. Dat is nieuw, spannend en vraagt om investeringen in mensen. Hoe kun je als organisatie het risico verkleinen dat je investeert in iemand die uiteindelijk niet bij je past? Het inrichten van een talentgebouw lijkt de oplossing. In dit artikel een toelichting op de werking van het Talentgebouw als oplossing voor een mensgerichte matching.

 

Samen werken aan slimme technologieën en technici van de toekomst

Vanaf september 2023 kunnen studenten van de opleiding Technicus Engineering in Bergen op Zoom kiezen voor de nieuwe uitstroomrichting Smart Technology. Binnen deze uitstroomrichting worden studenten in samenwerking met regionale bedrijfspartners opgeleid. Het curriculum wordt afgestemd op de behoefte en ontwikkelingen binnen de regionale arbeidsmarkt, met focus op vakspecifieke competenties en relevante 21e-eeuwse vaardigheden rondom het thema Smart Technology.